Otázky a odpovědi

Místo pro nejčastější dotazy ....

Jak provést registraci importovaných koní do UEK ČR?
https://www.lusitanoklub.cz/dokumenty

Jak provést změnu majitele u APSL?
https://www.lusitanoklub.cz/dokumenty

Jak provést registraci hříběte v plemenné knize?
https://www.lusitanoklub.cz/dokumenty

Jak uchovnit koně a s jakými finančními náklady počítat?

K uchovnění je možno předvést pouze koně registrované v Portugalsku u APSL. Tedy koně plemene lusitáno.

Koně mimo zemi původu se uchovňují na vypsaných akcích každého daného státu. V ČR na svodu koní pořádaném chovatelským  klubem (momentálně jednou za dva roky), který spolu s organizátorem zajišťuje chod akce, přihlášky koní a následně vyřízení administrativy k zápisu chovnosti u APSL.

Před přihlášením koně na svod je třeba mít provedenu změnu majitele v APSL (odkaz jak na to, viz. výše).

Hřebci se předvádí pod sedlem, od 4 let věku, nutno doložit výsledek spermiogramu.

Cena svodu v letech 2018 - 2022, pro členy klubu, se pohybovala kolem 8000,- kč (platba za posouzení komisařem + poplatky klubu za administrativu).
Cena za ustájení koně v místě svodu se hradí zvlášť.

Jak koně na svodu předvést,  upravit, jakou výstroj použít při předvádění a jaký oděv předvaděče zvolit?

Na svod je vhodné přivést koně v typické úpravě pro plemeno. Ta sestává u hříbat a mladých koní (1-2 roky) z úpravy hřívy a ocasu střihem. Hříva se holí zcela nebo krátí na velmi krátký sestřih a ocas se upravuje u hříbat oholením zcela na krátko.

Kobyly (od 3 let) se v Portugalsku předvádí s oholenou, nebo velmi krátce ostříhanou hřívou, a ocasem oholeným minimálně po vulvu, zbylé žíně zkrácené na délku kelky až cca nad hlezno. Střihová úprava u kobyl není nutná, pak je třeba kobylu upravit jako hřebce.
Kobyla bez střihu a hřebec od 4 let se upravují zapletením hřívy tak, aby byla viditelná linie krku (ideálně do bobíků nebo španělského copu) a ocas tak, aby vynikla záď se zaplétá nejméně v horní části ocasu.
Koně pod sedlem mají mít zapletenou hřívu do bobíků nebo španělského copu, ocas zapleten buď v horní části, nebo celý, bez vlajících žíní.

Kopyta musí být upravená a kůň musí být čistý.

Koně se předvádí dle kategorie - hříbata pod matkami možno bez ohlávky, ostatní koně na ruce je optimální předvádět na výstavní ohlávce nebo výstavním obnosku. Ohlávka nebo obnosek by měly být v každém případě takové, aby co nejméně při posouzení rušily linie hlavy. Nejméně vhodná, ale přijatelná je i jezdecká ohlávka.

K předvedení na ruce je třeba mít také dlouhé vodítko nebo lonž, aby se kůň dal předvést v klusu a cvalu na kruhu. Doporučuje se také tušírka nebo krátký bič, který se dá použít k usměrnění pohybu koně při předvádění.

Koně pod sedlem se předvádí s jezdeckou výstrojí. S jezdeckou ohlávkou s udidlem, nebo s plným užděním. Bez bandáží a čehokoli "navíc" (chráničů, vyvazovací pomůcky...). 

Pravidla pro předvedení pod sedlem: Kůň pod sedlem předvede krok, klus, cval na obě ruce a následně je v předvadišti odsedlán a na ruce uveden do postoje ke statickému posouzení v postoji.
(VIDEO)

Pravidla pro předvedení na ruce:
Koně v předvadišti komisař posuzuje ve statice, nejlépe v typickém postoji pro lusitánské koně (obdoba našeho zootechnického postoje, ale s přihlédnutím ke specifickým charakteristikám plemene - klenutí krku, tělesný rámec, záď, zaúhlení pánevních končetin...). Následně předvaděč uvede do pohybu, pohybuje na pravou ruku s koněm po pravé straně. Dle pokynů předvede krok, a následně klus a cval na vodítku do kruhu. Chody se předvádí na obě ruce. 
(VIDEO)

Při uchovňování se měří výška koně hůlkovou mírou. Nezapomeňte i na tuto procedůru koně připravit.

Předvaděč musí mít k předvádění koně vhodný oděv. Jednobarevné tmavé nebo bílé kalhoty, bílá košile s dlouhým rukávem nebo jezdecký oděv - v anglickém nebo portugalském stylu. Při předvádění koně na ruce je vhodné mít boty, ve kterých lze běhat!

Jak zaplést hřívu lusitána?
VIDEO na FB